Antibody to SARS CoV-2 Covid-19 Rapid Test

Diagnostic Kit (Colloidal Gold) For IgG/IgM
Antibody to SARS CoV-2 Covid-19

Bu test sadece profesyonel kullanım için CE işaretine sahiptir. Enfeksiyonun başlamasından sonra vücudun koronavirüs cevabını tanımlar ve 15 dakika içinde kalitatif bir evet/hayır sonucu verir. Hızlı taramanın uygulanması laboratuar taramasına kıyasla büyük zaman ve maliyet tasarrufu sağlar ve enfeksiyonu hızlı ve doğru bir şekilde tanımlayarak virüsün yayılmasını kontrol etmeye yardımcı olur. Tek kasetin kullanımı kolaydır, tıpkı bir kan şekeri testi gibi sadece parmaktan alınacak bir damla kan örneğine ihtiyaç duyar. Tam kanın yanı sıra kaset, serum veya plazma örnekleri ile de çalıştırılabilir.

  • Laboratuar yöntemlerine göre önemli zaman ve maliyet tasarrufu sağlar.
  • 15 dakika içinde hızlı sonuç verir. Uzman donanım gerektirmeden kullanımı ve okuması kolaydır.
  • Hafif veya asemptomatik vakalarda bile enfeksiyonu tanımlar.
  • Viral iletimin kontrolüne yardımcı olur
  • Triyaj ve eleme aracı olarak ideal bir kittir.
  • Duyarlılık: %92,08; (%95 CI: %87,52-%95,07)
  • Özgüllük: %97,89; (%95 CI: %95,90-%98,93)
  • Toplam Denk Gelme Oranı: %95,88 (%95 CI: %93,94-97,21)

SONUÇLARIN YORUMLANMASI

POZİTİF

Kontrol çizgisi bölgesindeki (C) renkli çizgi görünmeli ve renkli bir çizgi G (G) bölgesi veya test çizgisi bölgesinde M (M) her ikisi veya en azından biri görünür. G test çizgisinin görünümü, SARS-CoV-2’ye özgü IgG antikorlarının varlığını gösterir. M test çizgisinin görünümü, SARS-CoV-2’ye özgü IgM antikorlarının varlığını gösterir. Hem G hem de M çizgisi ortaya çıkarsa, SARS-CoV-2’ye özgü lgG ve IgM antikorlarının varlığını gösterir.
NOT: Test çizgisi bölgelerinde (G ve M) rengin yoğunluğu, örnekteki SARS-CoV-2 antikorlarının konsantrasyonuna bağlı olarak değişecektir. Bu nedenle, test çizgisi bölgelerinde (G ve M) herhangi bir renk tonu pozitif kabul edilmelidir.

NEGATİF

Kontrol çizgisi bölgesindeki (C) renkli çizgi görünür. Test hattı bölgeleri G ve M’de (G ve M) hiçbir çizgi görünmez.

GEÇERSİZ

Kontrol çizgisi görünmüyor. Yetersiz numune hacmi veya yanlış prosedür teknikleri, kontrol hattı arızasının en olası nedenleridir. Prosedürü gözden geçirin ve testi yeni bir test cihazıyla tekrarlayın. Sorun devam ederse, derhal test kitini kullanmayı bırakın ve yerel distribütörünüze başvurun.

IgM/IgG Serolojik Test Sonuçlarını Nasıl Yorumlamalıyız?
Mevcut IgM/IgGserolojik testi SARS-Cov-2 enfeksiyonlarının tanısında RT-qPCR’ı tamamlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tablo 1, hem RT-qPCR hem de IgM/lgG serolojik testi olan bir hastayı test ederken karşılaşılabilen tüm olası senaryoların klinik yorumunu göstermektedir.

Saklama Süresi: Üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
Nasıl Saklamalıyım: Önerilen depolama socaklığı 3 C°ila 30 C° arasındadır. Test kasetlerini veya çözeltilerini dondurmayın. Testleri +15C° ile +30 C° arasında yapın. Testler profosyonel kullanım için CE işaretlidir ve IVD bir üründür. Doğruluğu ve çalışma prensibi üzerine klinik çalışmaları yapılmıştır.

Menü