As-Check SARS-CoV-2 Antijen Hızlı Test

As-Check SARS-CoV-2 Antijen Hızlı Test

Covid-19 antijen hızlı testi nedir?

Covid 19 antijen hızlı testi, numunedeki yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) antijeninin kalitatif tespiti için, sadece in vitro tanı amaçlı kullanılır. Yeni koronavirüsler β cinsine aittir. SARS-CoV-2, akut solunum yolu enfeksiyöz bir hastalıktır. Şu anda, yeni koronavirüs ile enfekte olan hastalar, enfeksiyonun ana kaynağıdır; asemptomatik enfekte kişiler de bulaşıcı bir kaynak olabilir. Mevcut epidemiyolojik araştırmaya göre, kuluçka süresi 1 ila 14 gün, çoğunlukla 3 ila 7 gündür. Başlıca belirtileri ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Birkaç vakada burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı, kas ağrısı ve ishal bulunur.

Antijen genellikle enfeksiyonun akut fazı sırasında üst solunum yolu örneklerinde saptanabilir. SARS-CoV-2 enfeksiyonunun hızlı teşhisi, sağlık profesyonellerinin hastaları tedavi etmesine ve hastalığı daha verimli ve etkili bir şekilde kontrol etmesine yardımcı olacaktır

Sars-Cov-2 Antijen Hızlı Test Kit Bileşenleri

  • Test Kaseti
  • Tek kullanımlık sürüntü çubugu(Swab) (orofaringeal sürüntü veya nazofaringeal sürüntü
  • Buffer solüsyonu
  • Kullanma kılavuzu

Covid 19 Antijen Test Sonuçlarının Yorumlanması

Olumlu: İki kırmızı çizgi beliriyor. Biri test alanında (T), diğeri ise kalite kontrol alanında (C).

Negatif: Kalite kontrol alanında (C) yalnızca kırmızı bir çizgi görünür ve test alanında (T) hiçbir çizgi görünmez.

Geçersiz: Kalite kontrol alanında (C) kırmızı çizgi görüntülenmiyor. Bu, hatalı işlemin veya test kasetinin bozulduğunu veya hasar gördüğünü gösterir. Testi yeni bir kit ile tekrarlayın. Sorun devam ederse, bu lot numarasını hemen kullanmayı bırakın ve yerel tedarikçinizle iletişime geçin.

Menü