Nasal Swab

NASAL SWAB ( NASOPHARYNGEAL SWAB ) VIROSWAP / TRANSFER

Nükleik asit amplifikasyon testlerinde kullanılacak nükleik asitlerin izolasyonu için klinik örneklerden veya çevreden hücrelerin toplanması ve taşınması için kullanılan bir tasıma sistemidir.

Testin Özeti ve Açıklaması
Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) gibi yöntemlerle klinik örneklerden veya çevreden elde edilen hücrelerden izole edilen nükleik asitlerin amplifikasyonu, enfeksiyöz ajanların saptanması, genotiplerinin tanımlanması, genetik hastalıklara yol açan DNA sekanslarının tanımlanması gibi çeşitli amaçlar için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemlerin duyarlılığı büyük ölçüde numunelerin uygun şekilde toplanmasına ve taşınmasına bağlıdır. VIROSWAP / TRANSFER bunu sağlamak için hazırlanmış bir kittir. VIROSWAP / TRANSFER iki parçadan oluşur: Numune ve steril tasıma ortamını çatlamaya dayanıklı plastik tüpte toplamak için plastik paket içinde steril dacron sürüntü. Dacron sürüntüsü ile elde edilen numuneler tasıma ortamına konulur. Biyopsi, sıyrıklar, desarj gibi örnekler doğrudan besiyerine konulabilir.

Laboratuvar kullanımı içindir. Etki Mekanizması ise Virüsü izole ederek tespit edebilmek için, nasofarenksten örnek alınmasını, alınan örnekteki virüsün tani laboratuvarına ulaşabilecek kadar sürede teşhis edilebilirliğini kaybetmeden taşınmasını sağlar.

Menü