Sars-CoV-2RT-PCR Covid-19 Diagnostic Kit

Sars-CoV-2RT-PCR Covid-19 Diagnostic Kit

GenenzymeSars CoV-2RT-PCR Covid-19 Tanı Kiti araştırma ve teşhis amaçlıdır. Kit, in vitro Nükleik Asit Testi (NAT) – patojen tespitine dayalı bir üründür. GenenzymeSars CoV-2 RT-PCR Covid-19 Tanı Kiti, Sars-CoV-2’yi (COVID-19 virüsü, 2019-nCoV) Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) yöntemi yardımıyla insan biyolojik örnekleri içinde tespit etmek için tasarlanmıştır. Örnekler insandan elde edilen nazofaringealsürüntüler, orofaringealsürüntüler, bronkoalveolar lavaj, endotrakealaspire, nazofaringealaspire, balgam olabilir.

Kullanım endikasyonları şunlardır:

  • Solunumsal viral enfeksiyon semptomları olan veya yaşlarına bakılmaksızın enfekte olmuş COVID-19 ile temas halinde olan kişiler;
  • Enfeksiyonun daha fazla yayılmasını önlemek için koronavirüsün erken tespiti amacıyla solunumsal viral enfeksiyon semptomları olmayan her yaştan kişi

GenenzymeSars CoV-2RT-PCR Covid-19 Tanı Kiti tıbbi kurumların laboratuvarları ve araştırma laboratuvarlarında klinik ve tanı amaçlı kullanılabilir. Kullanım esnasında mevzuata uygun olarak alanın güvenliği sağlanmalıdır.

Kullanıcılar: Moleküler teşhis yöntemlerinde ve patojenik mikroorganizmalarla çalışma konusunda ve klinik ve teşhis laboratuvarında çalışan tecrübeli personel.

Kiti yalnızca bu kılavuzda belirtildiği şekilde kullanmak gerekir.

Menü